THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.ngolongan.com
Địa chỉ tên miền: ngolongan.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Diễm Thi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Ngô Long Ân
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312647586
Trụ sở Doanh nghiệp: 43/1 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02837553307

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm