THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhựa Việt Pháp
Địa chỉ tên miền: nhuavietphap.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Hoàng Dũng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0900239351
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Ao, X. Minh Hải, H. Văn Lâm, Hưng Yên.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 022133981157

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm