THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: thaikhangglass.com
Địa chỉ tên miền: thaikhangglass.com
Người chịu trách nhiệm: nguyễn viết chếnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thái khang glass
MST/ĐKKD/QĐTL: 3702641063
Trụ sở Doanh nghiệp: 06 đường số 02 khu nhà ở nicotex . Kp thống nhất 2 . P. Dĩ An . Thị xã Dĩ An . Bình Dương
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0986909246

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm