THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Cổ phần Sói Biển Trung Thực
Địa chỉ tên miền: soibien.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Khánh Trình
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sói Biển Trung Thực
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107522785
Trụ sở Doanh nghiệp: Tầng 5, số 46 Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân,Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0912369993

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm