THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: takiwindoor.com
Địa chỉ tên miền: takiwindoor.com
Người chịu trách nhiệm: Đàm Thị Miến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Takiwindoor Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108186222
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 58 E, cầu Dơ 4, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903231209

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm