THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.kootoro.com
Địa chỉ tên miền: kootoro.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyen Huan Phan
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH KOOTORO Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313421775
Trụ sở Doanh nghiệp: Lầu 6, 311 Điện Biên Phủ, P. 4, Q. 3, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02862727265

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm