THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Camimex Group
Địa chỉ tên miền: camimex.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Bùi Sĩ Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Camimex Group
MST/ĐKKD/QĐTL: 2000103908
Trụ sở Doanh nghiệp: số 333 Cao Thắng, P. 8, Tp. Cà Mau, Cà Mau.
Tỉnh/Thành phố: Cà Mau
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02903831608

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm