THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Dịch vụ Vespa Chuyên Nghiệp | Sửa chửa - Sơn Xe - Phụ tùng chính hãng
Địa chỉ tên miền: vespachuyennghiep.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Kiệt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Chuyên Nghiệp
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314979509
Trụ sở Doanh nghiệp: 123 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuân, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02877776383

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm