THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://parisa.vn/
Địa chỉ tên miền: parisa.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Đăng Hoài
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Đăng Hoài
MST/ĐKKD/QĐTL: 8020222245
Trụ sở Doanh nghiệp: 174/100 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0934444357

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm