THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: cây xanh hương lộc
Địa chỉ tên miền: cayxanhhuongloc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Trần Quốc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Cây Xanh Hương Lộc
MST/ĐKKD/QĐTL: 3301538566
Trụ sở Doanh nghiệp: Thanh Thủy, X. Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0914561877

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm