THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư VILANDIO
Địa chỉ tên miền: vilandio.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Thị Lệ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư VILANDIO
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313742257
Trụ sở Doanh nghiệp: 19 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0966778494

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm