THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://vinatechnhatrang.com/
Địa chỉ tên miền: vinatechnhatrang.com
Người chịu trách nhiệm: Phan Trung Huân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Vinatech Nha Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201492165
Trụ sở Doanh nghiệp: 4D Yersin - Nha Trang
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0949123911

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm