THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.seafucoidan.vn
Địa chỉ tên miền: seafucoidan.vn
Người chịu trách nhiệm: Đinh Vĩnh Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thương mại giao nhận Ba Sáu Năm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304397646
Trụ sở Doanh nghiệp: 13 Nguyễn Quang Bích , P.13,Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0985277777

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm