THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Toyota Nankai Hải Phòng
Địa chỉ tên miền: nankaihp.toyota.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nakajima Takenori
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng West
MST/ĐKKD/QĐTL: 0201774268
Trụ sở Doanh nghiệp: Km88, thôn Lương Quán, X. Nam Sơn, H. An Dương, Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02256288855

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm