THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: yousport.vn
Địa chỉ tên miền: yousport.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Lượng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Văn Lượng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314343576
Trụ sở Doanh nghiệp: 164 Nguyễn Chí Thanh, P. 03, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932612975

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm