THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.callme.vn
Địa chỉ tên miền: callme.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH CALLME
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314844893
Trụ sở Doanh nghiệp: 109/10 Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0907761768

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm