THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.pasarocoffee.com
Địa chỉ tên miền: pasarocoffee.com
Người chịu trách nhiệm: Luong Son Dinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu Tư & Xuất Khẩu Quốc Cường
MST/ĐKKD/QĐTL: 5801338992
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn 6, X. Tân Lâm , H. Di Linh, Lâm Đồng
Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0913270511

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm