THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://chotinhoc.com.vn
Địa chỉ tên miền: chotinhoc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Kiều Nga
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Kiều Nga
MST/ĐKKD/QĐTL: 1101445159
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 66, đường Tháp Mười, khu phố 2, thị trấn Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, Long An
Tỉnh/Thành phố: Long An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02723848484

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm