THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Anh Minh Media
Địa chỉ tên miền: anhminhmedia.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tiến Tùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần công nghệ truyền thông anh minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107983627
Trụ sở Doanh nghiệp: Hoàng Dương, X. Sơn Công, H. Ứng Hoà, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0985873836

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm