THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: en.truongloc.com.vn
Địa chỉ tên miền: en.truongloc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hiền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101396301
Trụ sở Doanh nghiệp: Cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438581154

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm