THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà Thuốc Thiện Mỹ
Địa chỉ tên miền: thienmypharma.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Chung Nguyễn Thanh Hiếu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Huỳnh Thị Ngọc Phương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301009768
Trụ sở Doanh nghiệp: 245A Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0933473962

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm