THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vi Tính Long Vũ
Địa chỉ tên miền: vitinhlongvu.com
Người chịu trách nhiệm: Tôn Nhật Vũ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Vi Tính Long Vũ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314632828
Trụ sở Doanh nghiệp: 63/9 Bùi Thị Xuân, P. .5, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0962222086

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm