THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: OFFICE360
Địa chỉ tên miền: office360.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN VĂN NAM
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần OFFICE360
MST/ĐKKD/QĐTL: 2901635961
Trụ sở Doanh nghiệp: 32 đường Lê Nin, P. Hưng Dũng, Tp. Vinh, Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 913870646

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm