THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Việt Khánh Phú - Khatoco
Địa chỉ tên miền: vietkhanhphu.khatoco.com
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Thanh Tùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Khánh Phú
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201552287
Trụ sở Doanh nghiệp: Lô A14-A15, Cụm CN Diên Phú, Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583770579

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm