THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vipeco
Địa chỉ tên miền: daunhonvipeco.com
Người chịu trách nhiệm: TRẦN QUANG TUYẾN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hóa dầu VIPEC-ASIAN
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313255775
Trụ sở Doanh nghiệp: B4/11B ấp 2, X. Hưng Long, H. Bình Chánh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02822005480

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm