THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.cititels.com
Địa chỉ tên miền: cititels.com
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN TUẤN DŨNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư quản lý CITITEL
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313531993
Trụ sở Doanh nghiệp: 93 Bis Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838229699

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm