THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: NINH KHUONG
Địa chỉ tên miền: ninhkhuong.com
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Trần Anh Huy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Dương Hoan Tuyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301702806
Trụ sở Doanh nghiệp: 34 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838246448

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm