THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: BINCA VIỆT NAM - Nhà Tiên Phong Trong Lĩnh Vực Hữu Cơ
Địa chỉ tên miền: binca.vn
Người chịu trách nhiệm: Charles Antoine Bui
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH BINCA
MST/ĐKKD/QĐTL: 1602032515
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 98/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, Tp.Long Xuyên , An Giang.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02963922007

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm