THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: NHÀ HÀNG HÀN QUỐC TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ tên miền: nhahanghanquoc.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Huy Điệp
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Bách Hoa Xuân
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401488289
Trụ sở Doanh nghiệp: 139 Nguyễn Chí Thanh
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 05113863048

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm