THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tường Vy Florist
Địa chỉ tên miền: tuongvyflorist.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Bích
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu M ỹ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106691685
Trụ sở Doanh nghiệp: Đội 7, Xã Tả Thanh Oai,H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02439956665

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm