THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam
Địa chỉ tên miền: casumina.com
Người chịu trách nhiệm: Phan Thái Yên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300419930
Trụ sở Doanh nghiệp: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838362369

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm