THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://hangnhatnoidiabisu.com/
Địa chỉ tên miền: hangnhatnoidiabisu.com
Người chịu trách nhiệm: vũ tùng lâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hàng Nhật nội địa Bisu
MST/ĐKKD/QĐTL: 8033735685
Trụ sở Doanh nghiệp: 89 nguyễn văn cừ, long biên, Hà nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0965876529

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm