THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://huynhgiabao.com
Địa chỉ tên miền: huynhgiabao.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Quyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Huỳnh Gia Bảo
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303415719
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 55 Gia Phú, P. 13, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0901777798

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm