THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nha khoa KIM
Địa chỉ tên miền: nhakhoakim.com
Người chịu trách nhiệm: Sử Duy Bin
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nha khoa KIM
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313956153
Trụ sở Doanh nghiệp: 33 Đinh Tiên Hoàng,P. 3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 35174973

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm