THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cửa hàng đồ chơi Gấu Yêu
Địa chỉ tên miền: gauyeu.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Quế Sơn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Ngọc Quế Sơn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314779732
Trụ sở Doanh nghiệp: 86/122 Ông Ích Khiêm, P. 14, Q. 11,Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902924692

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm