THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.fosco.vn
Địa chỉ tên miền: fosco.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN TƯƠNG MINH
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300540207
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 124 Nguyễn Đình Chiểu, P. 06, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838295794

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm