THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.mayphunsonwagner.vn
Địa chỉ tên miền: mayphunsonwagner.vn
Người chịu trách nhiệm: Tra
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết Bị Bảo Kim
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310318681
Trụ sở Doanh nghiệp: 26. Cao Đức Lân, P. An Phú, Q. 2, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 62872951

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm