THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.applenhatrang.vn
Địa chỉ tên miền: applenhatrang.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Minh Sang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Thị Hà Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 8085895915
Trụ sở Doanh nghiệp: 01 Lạc Long Quân, P. Phước Tân, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583870009

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm