THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đúc Gang Thép Miền Nam
Địa chỉ tên miền: ducgangthep.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Việt Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đúc Gang Thép Miền Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313074842
Trụ sở Doanh nghiệp: 70/31/6A đường 339, P. Phước Long b, Q. 9, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02836400607

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm