THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: H:Connect
Địa chỉ tên miền: vn.hconnect.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Hoàng Ngọc Uyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đối tác bán lẻ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313816928
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 2A Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0283208664

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm