THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Một thành viên phần mềm EBK
Địa chỉ tên miền: ebksoft.com
Người chịu trách nhiệm: Ngô Đình Minh Đức
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên phần mềm EBK
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313041477
Trụ sở Doanh nghiệp: L11-L12 Miếu Nổi, P. 3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0949706831

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm