THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: dogomynghelaxuyen.com
Địa chỉ tên miền: dogomynghelaxuyen.com
Người chịu trách nhiệm: Ninh Thanh Sơn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đồ Gỗ La Xuyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 0600793417
Trụ sở Doanh nghiệp: KCN La Xuyên, X. Yên Ninh, H. Ý Yên.Tỉnh Nam Định.
Tỉnh/Thành phố: Nam Đinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 03508631975

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm