THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: duocthaothienphuc.vn
Địa chỉ tên miền: duocthaothienphuc.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hồng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ phần dược thảo Thiên Phúc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104402271-002
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Phú Thọ, X. Dân Hòa, H. Thanh Oai, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02433971345

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm