THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Leanway Việt Nam
Địa chỉ tên miền: leanway.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Văn Giáp
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH LEANWAY Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107800552
Trụ sở Doanh nghiệp: Tập thể 116, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02432002371

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm