THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: ducdongsonhai.com
Địa chỉ tên miền: ducdongsonhai.com
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Thị Lan Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hoàng Thị Lan Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 01O8005912
Trụ sở Doanh nghiệp: SN 321 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0914914151

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm