THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Dyoss.com
Địa chỉ tên miền: dyoss.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Thanh Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ DYOSS
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313808998
Trụ sở Doanh nghiệp: 436A/73 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0907814843

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm