THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: shop.bongbachtuyet.com.vn
Địa chỉ tên miền: shop.bongbachtuyet.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Võ Thị Bích Thúy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300715584
Trụ sở Doanh nghiệp: 550 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02837652516

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm