THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Toyota Giải Phóng - Toyota Pháp Vân
Địa chỉ tên miền: giaiphong.toyota.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nghiêm Đình Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100773902
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 807 Đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02436640124

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm