THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.lamdecal.com
Địa chỉ tên miền: lamdecal.com
Người chịu trách nhiệm: Đinh Văn Lâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đinh Văn Lâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313003030
Trụ sở Doanh nghiệp: 1080 Phạm Thế Hiển, P. 5, Q. 8, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909563327

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm