THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đồng Hồ HCM
Địa chỉ tên miền: hcmwatch.com
Người chịu trách nhiệm: Trương Minh Vương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trương Minh Vương
MST/ĐKKD/QĐTL: 8298939652
Trụ sở Doanh nghiệp: 14 Hoa Hồng, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01233335550

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm